Regulamin

Regulamin

 1. Wstęp
  1.1 Niniejsze warunki regulują korzystanie z tej Witryny.
  W celu zwiększenia przystępności Regulaminu termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, a „Administrator” – „My”.
  Niniejszy Regulamin obejmuje Witrynę należącą do Monika Anna Fitness monikaannafit.com oraz wszystkie inne strony internetowe, których jesteśmy właścicielem (dalej „Witryna” lub „Witryny”).
  1.2 Korzystając z tej strony, akceptujesz w pełni niniejsze warunki: jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami lub jakąkolwiek częścią niniejszych warunków, nie możesz korzystać z naszej Witryny.
  1.3 Jeśli zarejestrujesz się na naszej Witrynie, prześlesz jakiekolwiek materiały lub skorzystasz z jakichkolwiek z naszych usług, wyrażasz zgodę na te warunki.
  1.4 Aby korzystać z naszej Witryny, musisz mieć co najmniej [18] lat; korzystając z naszej Witryny lub wyrażając zgodę na niniejsze warunki, gwarantujesz nam, że masz co najmniej [18] lat.
 2. Ta strona jest obsługiwana przez Monika Anna Fitness.
 3. Informacja o prawach autorskich
  3.1 Prawa autorskie (c) 2018-obecnie Monika Anna Fitness.
  3.2 Warunki:
  (a) wraz z naszymi licencjodawcami posiadamy i kontrolujemy wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej na naszej Witrynie i w materiałach na stronach trzecich, na których publikujemy,
  (b) wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej na naszej Witrynie i materiałach na naszej Witrynie są zastrzeżone.
 4. Zgoda na korzystanie z Witryny:
  4.1 Możesz:
  (a) przeglądać strony z naszej Witrynie w przeglądarce internetowej;
  (b) pobierać strony z naszej Witryny w celu buforowania w przeglądarce internetowej;
  (c) drukować strony z naszej Witryny do własnego użytku osobistego i niekomercyjnego, pod warunkiem, że takie drukowanie nie jest systematyczne ani nadmierne;
  (d) odtwarzać pliki audio i wideo z naszej Witryny za pomocą odtwarzacza multimedialnego; i
  (e) korzystać z naszych usług internetowych za pomocą przeglądarki internetowej,
  z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych warunków.
  4.2 Z wyjątkiem warunków wyraźnie przedstawionych w punkcie 4.1 lub innych postanowieniach niniejszego regulaminu, nie wolno Ci pobierać żadnych materiałów z naszej Witryny ani zapisywać takich materiałów na swoim komputerze.
  4.3 Możesz korzystać z naszej Witryny wyłącznie do własnych celów osobistych, nie możesz korzystać z naszej Witryny do żadnych innych celów.
  4.4 Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez niniejsze warunki, nie wolno Ci edytować ani w żaden inny sposób modyfikować materiałów na naszej Witrynie.
  4.5 O ile nie posiadasz lub nie kontrolujesz odpowiednich praw do materiału, nie możesz:
  (a) opublikować materiału z naszej Witrynie;
  (b) sprzedawać, wypożyczać lub udzielać podlicencji materiałów z naszej Witryny;
  (c) udostępniać publicznie materiału z naszej Witryny;
  (d) wykorzystywać materiałów z naszej Witryny w celach komercyjnych; lub
  (e) rozpowszechniać materiałów z naszej Witryny.
  4.6 Możesz udostępniać link do stron lub bloga.
  4.7 Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do naszej Witryny, jej obszarów i / lub funkcjonalności. Możemy na przykład zawiesić dostęp do Witryny podczas konserwacji serwera lub podczas aktualizacji strony. Nie wolno Ci obchodzić ani omijać, ani próbować obchodzić, ani omijać jakichkolwiek środków ograniczających dostęp do Witryny.
 5. Niewłaściwe korzystanie z Witryny
  5.1 Nie wolno Ci:
  (a) korzystać z naszej Witryny w jakikolwiek sposób lub podejmować działania, które powodują lub mogą powodować uszkodzenie Witryny, lub pogorszenie wydajności, dostępności, integralności lub bezpieczeństwa Witryny;
  (b) korzystać z naszej Witryny w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z prawem, nielegalny lub szkodliwy, lub w związku z jakimkolwiek bezprawnym, nielegalnym lub szkodliwym celem, lub działaniem;
  (c) włamać się lub w jakikolwiek inny sposób modyfikować naszą Witrynę;
  (d) sprawdzać, skanować lub testować podatność naszej Witryny bez naszej zgody;
  (e) obchodzić systemy lub procesy bezpieczeństwa na naszej Witrynie, lub w związku z nią i instalować oprogramowania szpiegującego, wirusów komputerowych, koni trojańskich, robaków, programów rejestrujących naciśnięcia klawiszy, lub innych złośliwych oprogramowań komputerowych;
  (f) korzystać z naszej Witryny w celu kopiowania, przechowywania, przesyłania, używania, publikowania lub rozpowszechniania materiałów, które są z tą Witryną powiązane.
  (g) próbować odszyfrować komunikację wysyłaną przez lub do nas bez naszej zgody;
  (h) prowadzić zautomatyzowane działania związane z gromadzeniem danych (w tym bez ograniczeń gromadzeniem danych, eksploracją danych, wydobywaniem danych) na naszej Witrynie bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;
  (i) uzyskiwać dostępu lub w inny sposób wchodzić w interakcje z naszą Witryną przy użyciu robotów (bots) lub innych zautomatyzowanych środków, z wyjątkiem do celów indeksowania wyszukiwarek;
  (j) naruszać wytycznych określonych w pliku robots.txt dla naszej Witryny;
  (k) wykorzystywać danych zebranych z naszej Witryny do jakichkolwiek działań marketingowych (w tym między innymi e-mail marketingu, marketingu SMS, telemarketingu i bezpośredniej korespondencji); lub
  (l) robić czegokolwiek, co zakłóca normalne korzystanie z naszej Witryny.
  5.2 Nie wolno wykorzystywać danych zebranych z naszej Witryny do kontaktowania się z osobami lub firmami.
  5.3 Musisz upewnić się, że wszystkie informacje, które nam przekazujesz za pośrednictwem naszej Witryny lub w związku z naszą Witryną, są prawdziwe, dokładne, aktualne, kompletne i nie wprowadzają w błąd.
 6. Rejestracja i konta
  6.1 Aby móc korzystać z konta na naszej Witrynie, musisz mieć ukończone [18] lat.
  6.2 Możesz zarejestrować konto w naszej Witrynie, jeśli jest dostępne, wypełniając i przesyłając formularz rejestracji konta oraz klikając link weryfikacyjny w e-mailu, który Witryna Ci wyśle.
  6.3 Nie wolno Ci zezwalać innym osobom na korzystanie z konta w celu uzyskania dostępu do Witryny.
  6.4 Musisz niezwłocznie powiadomić nas, jeśli dowiesz się o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu swojego konta.
  6.5 Nie wolno używać konta innej osoby w celu uzyskania dostępu do Witryny.
 7. Dane logowania użytkownika
  7.1 Musisz zachować poufność hasła.
  7.2 Musisz niezwłocznie powiadomić nas, jeśli dowiesz się o ujawnieniu swojego hasła.
  7.3 Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie działania na naszej Witrynie wynikające z nieprzestrzegania bezpieczeństwa hasła i możesz być pociągnięty/a do odpowiedzialności za wszelkie straty wynikające z takiego niepowodzenia.
 8. Anulowanie i zawieszenie konta
  8.1 Możemy:
  (a) zawiesić konto;
  (b) zlikwidować konto; i / lub
  (c) edytować dane konta,
  w dowolnym momencie według własnego uznania, z powiadomieniem lub bez powiadomienia.
  8.2 Możesz anulować Twoje konto na naszej Witrynie, kontaktując się z nami.
 9. Nasze prawa do korzystania z treści
  9.1 W niniejszych warunkach „Treść” oznacza wszelkie dzieła i materiały (w tym między innymi tekst, grafikę, obrazy, materiały audio, materiały wideo, materiały audiowizualne, skrypty, oprogramowanie i pliki), które przekazujesz nam lub dodajesz na Witrynie do przechowywania, lub publikacji, przetwarzania lub transmisji za pośrednictwem naszej Witryny.
  9.2 Udzielasz nam światowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na używanie, powielanie, przechowywanie, adaptację, publikowanie, tłumaczenie i dystrybucję Treści w jakichkolwiek istniejący sposób lub w przyszłych mediach oraz reprodukowanie, przechowywanie i publikowanie Treści na Witrynie i innych witrynach bez potrzeby wyrażenia na to zgody.
  9.3 Udzielasz nam prawa do sublicencji na prawa licencjonowane zgodnie z punktem 9.2.
  9.4 Udzielasz nam prawa do wniesienia skargi o naruszenie praw licencjonowanych zgodnie z punktem 9.2.
  9.5 Niniejszym zrzekasz się wszystkich swoich praw do swoich Treści w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo; oraz gwarantujesz i oświadczasz, że wszelkie inne prawa moralne do Twoich Treści zostały zniesione w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
  9.6 Możesz edytować swoje Treści za pomocą funkcji edycji udostępnionej na naszej Witrynie.
  9.7 Bez uszczerbku dla naszych innych praw wynikających z niniejszych warunków, w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków w jakikolwiek sposób lub jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że naruszyłeś/łaś te warunki w jakikolwiek sposób, możemy usunąć, cofnąć publikację lub edytować dowolną, lub całość Twoich Treści.
 10. Zasady dotyczące Treści
  10.1 Gwarantujesz i oświadczasz, że Twoje Treści będą zgodne z niniejszymi warunkami.
  10.2 Treści nie mogą być nielegalne ani niezgodne z prawem, nie mogą naruszać praw innych osób, ani też nie mogą być podstawą do wszczęcia postępowania sądowego przeciwko jakiejkolwiek osobie (w każdym przypadku w dowolnej jurysdykcji i na podstawie obowiązującego prawa).
  10.3 Treści i korzystanie z nich przez nas zgodnie z niniejszymi warunkami nie mogą:
  (a) być zniesławiające lub złośliwie fałszywe;
  (b) być nieprzyzwoite;
  (c) naruszać jakichkolwiek praw autorskich, praw moralnych, praw do baz danych, praw do znaków towarowych, praw do wzorów lub innych praw własności intelektualnej;
  (d) naruszać jakiegokolwiek prawa do poufności, prawa do prywatności lub prawa wynikającego z przepisów o ochronie danych;
 11. Ograniczone gwarancje
  11.1 Nie gwarantujemy ani nie reprezentujemy:
  (a) kompletności lub dokładności informacji opublikowanych na naszej Witrynie;
  (b) że materiały na Witrynie są aktualne;
  (c) że Witryna będzie działać bezbłędnie; lub
  (d) lub dowolna usługa na Witryny pozostanie dostępna.
  11.2 Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania lub zmiany niektórych, lub wszystkich naszych usług internetowych oraz do zaprzestania publikowania naszej Witryny w dowolnym momencie według własnego uznania bez powiadomienia, lub wyjaśnienia; oraz z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych warunkach, nie będziesz uprawniony/a do jakiejkolwiek rekompensaty lub innej płatności po zaprzestaniu, lub zmianie jakichkolwiek usług na Witrynie, lub jeśli przestaniemy publikować Witrynę.
  11.3 W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i z zastrzeżeniem punktu 12.1 wykluczamy wszelkie oświadczenia i gwarancje dotyczące przedmiotu niniejszych warunków, naszej Witryny i korzystania z naszej Witryny.
 12. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności
  12.1 Wykluczone jest więc wnoszenie roszczeń o uzyskanie rekompensaty za szkody wynikłe pośrednio lub bezpośrednio z korzystania z informacji zamieszczonych na naszej Witrynie. Nie ponosimy odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania;
  12.2 W zakresie, w jakim nasza Witryna oraz informacje i usługi na naszej Witrynie są udostępniane bezpłatnie lub płatnie, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.
  12.3 Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie za jakiekolwiek straty wynikające z jakiegokolwiek zdarzenia lub zdarzeń pozostających poza naszą kontrolą, lub wynikających z zastosowania informacji podanych tutaj.
  12.8 Akceptujesz fakt, że naszym interesem jest ograniczenie osobistej odpowiedzialności oraz naszych funkcjonariuszy i pracowników; zgadzasz się, że nie wniesiesz żadnych roszczeń przeciwko naszym pracownikom lub właścicielom w związku ze stratami poniesionymi przez używanie naszej Witryny, lub informacji na niej opublikowanych.
 13. Naruszenie niniejszych warunków
  13.1 Bez uszczerbku dla naszych innych praw wynikających z niniejszych warunków, jeśli naruszysz niniejsze warunki w jakikolwiek sposób lub jeśli mamy uzasadnione podejrzenia, że naruszyłeś/łaś te warunki w jakikolwiek sposób, możemy:
  (a) wysłać jedno lub więcej formalnych ostrzeżeń;
  (b) tymczasowo zawiesić dostęp do naszej Witryny;
  (c) trwale zabronić Ci dostępu do naszej Witryny;
  (d) zablokować komputery używające Twojego adresu IP;
  (e) podjąć kroki prawne przeciwko Tobie, z powodu naruszenia umowy lub w inny sposób; i / lub
  (f) zawiesić lub usunąć Twoje konto na naszej Witrynie.
  13.2 W przypadkach, w których zawieszamy, zabraniamy lub blokujemy dostęp do naszej Witryny, lub jej części, nie wolno podejmować żadnych działań w celu obejścia takiego zawieszenia, zakazu lub blokady (w tym między innymi poprzez tworzenie i / lub używanie innego konta).
 14. Zmiany w warunkach regulaminu
  14.1 Możemy od czasu do czasu zmieniać niniejsze warunki.
  14.2 Zmienione warunki mają zastosowanie od daty publikacji. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw, które w innym przypadku mogą wymagać powiadomienia lub zgody na zmiany niniejszych warunków. Automatycznie zgadzasz się na nowe warunki regulaminy korzystając z Witryny.
 15. Dodatkowe informacje
  15.1 Niniejszym zgadzasz się, że możemy zmieniać nasze warunki.
  15.2 Niniejsze warunki podlegają prawu brytyjskiemu i zgodnie z nim powinny być interpretowane.
  15.3 Jeżeli którykolwiek z sądów lub innych właściwych organów uzna postanowienie niniejszych warunków za niezgodne z prawem i / lub niewykonalne, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać.
  15.4 Jeżeli jakiekolwiek niezgodne z prawem i / lub niewykonalne postanowienie niniejszych warunków byłoby zgodne z prawem, lub wykonalne, gdyby część z nich została usunięta, ta część zostanie uznana za usuniętą, a pozostała część postanowienia będzie obowiązywać.
  15.5 Korzystając ze stron trzecich masz obowiązek zapoznania się z ich warunkami.
  15.6 Z zastrzeżeniem punktu 12.1 niniejsze warunki, łącznie z naszą polityką prywatności, polityką dotyczącą plików cookie, regulaminem do zakupu programów i warunkami użytkowania, stanowią całą umowę między Tobą a nami w związku z korzystaniem z naszej Witryny i zastępują wszystkie poprzednie umowy między Tobą a nami.
 16. Nasze dane
  16.1 Ta strona jest własnością i jest zarządzana przez Monika Anna Fitness.
  16.2 Możesz się z nami skontaktować:
  a) pocztą na adres Office 31925, PO Box 6945, Londyn, W1A 6US
  (b) korzystając z formularza kontaktowego na naszej Witrynie: www.monikaannafit.com/contact (c) wysyłając e-mail: monikaannafit@gmail.com

Zrzeczenia
Przyjmujesz do wiadomości, że świadomie i dobrowolnie przyjmujesz na siebie wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za obrażenia lub szkody związane z użyciem informacji podanych przez nas. Zgadzasz się, że używasz informacji tutaj podanych na własne ryzyko. Wykluczone jest więc wnoszenie roszczeń o uzyskanie rekompensaty za szkody wynikłe pośrednio lub bezpośrednio z korzystania z zamieszczonych tu informacji.
Witryna i jej treści są wyłącznie informacjami do edukacji, nie zapewniają żadnych usług finansowych ani prawnych, ani porad zdrowotnych czy porad psychologicznych. Żadna z treści nie zapobiega, nie leczy żadnych dolegliwości psychicznych ani medycznych. Witryna i treści nie mają na celu zastąpienia profesjonalnej porady, którą może udzielić księgowy, prawnik, doradca finansowy lub specjalista medyczny. Jest odpowiedzialny/a za swoje własne finanse, zdrowie fizyczne, psychiczne i emocjonalne, swoje decyzje, wybory i działania. Skonsultuj się z profesjonalistą, jeśli masz konkretne pytania dotyczące Twojej własnej sytuacji. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za porady lub opinie zawarte w tej Witrynie, lub podane przez nas na innych nośnikach.
Nie dajemy żadnych gwarancji, że osiągniesz jakiekolwiek wyniki z informacji podanych na tej Witrynie lub w inny sposób przez nas opublikowane.
Przed rozpoczęciem nowego ćwiczenia czy programu ćwiczeń / programu treningowego porozmawiaj z lekarzem. Powinieneś/nnaś być w dobrej kondycji fizycznej, aby móc uczestniczyć w ćwiczeniach. Powinieneś/nnaś rozumieć, że kiedy bierzesz udział w jakichkolwiek ćwiczeniach lub programie ćwiczeń, istnieje ryzyko kontuzji. Jeśli wykonujesz to ćwiczenie lub program ćwiczeń, zgadzasz się, że robisz to na własne ryzyko, że dobrowolnie uczestniczysz w tych ćwiczeniach. Wykluczone jest więc wnoszenie roszczeń o uzyskanie rekompensaty za szkody wynikłe pośrednio lub bezpośrednio z korzystania z zamieszczonych tu informacji.