Regulamin do zakupu

Regulamin do zakupu programów i produktów online

Przeczytaj uważnie niniejszy regulamin. Musisz wyrazić zgodę na te warunki, zanim zakupisz lub zaczniesz korzystać z jakichkolwiek produktów, lub programów na stronie internetowej prowadzonej przez Monika Anna Fitness, lub na stronie internetowej strony trzeciej potrzebnych do dostarczenia serwisu (zwanej poniżej „Programem” lub „Programami”).

  1. Ogólne

1.1 „Monika Anna Fitness”, „www.monikaannafit.com” lub „my” lub „nas” lub „nasz” lub „naszymi” lub „Sprzedawca” odnosi się do właściciela. „Klient” lub „Ty” odnoszą się do użytkownika, osoby kupującej program/y lub osoby przeglądającej naszą stronę internetową.

1.2 Sprzedawane przez nas Programy są przeznaczone i odpowiednie tylko dla osób w wieku 18 lat i starszych. Niektóre treści w Programach mogą być nieodpowiednie dla dzieci. Osoby niepełnoletnie nie mogą korzystać z Programu. Niniejszym zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za korzystanie z Programów przez osoby poniżej 18 roku życia.

1.3 Warunkiem korzystania z oferowanych przez nas usług jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowanie wszystkich jego punktów. Jeśli Klient złoży jakiekolwiek zamówienie na naszej stronie internetowej lub w witrynach stron trzecich niezbędnych do dostarczenia programów, oznacza to akceptację niniejszych warunków i naszej polityki prywatności. Kontynuując korzystanie z tej witryny lub witryn stron trzecich, Klient zgadza się na te warunki.

  1. Produkty

2.1 Uruchomienie usługi (zawarcie umowy) następuje w momencie uzyskania dostępu do strefy dla członków na stronie internetowej lub stronach internetowych osób trzecich.

2.2 Po zakupie programu Klient otrzyma dostęp do Programu online i materiałów Programu. Rejestrując się, Klient zgadza się zapłacić jednorazową opłatę rejestracyjną w wysokości 375.00 zl (lub przedstawioną Klientowi ofertę) kartą kredytową lub debetową. Począwszy od daty rejestracji i płatności Klient otrzyma dostęp do Programu i jego materiałów online przez określony przez nas czas. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany czasu dostępu do programu przez Klienta w dowolnym momencie.

  1. Płatność, zwroty i reklamacje

3.1 Klient daje nam zgodę na automatyczne obciążenie karty kredytowej lub debetowej wszystkimi opłatami i obciążeniami, które są nam należne, bez żadnej dodatkowej autoryzacji, za którą Klient otrzyma potwierdzenie elektroniczne. Klient zgadza się również, że jesteśmy upoważnieni do udostępniania wszelkich informacji o płatnościach i instrukcji wymaganych do wykonania transakcji płatniczych zewnętrznym dostawcom usług płatniczych (np. transakcja kartą kredytową, rozliczenie).

3.2 Ze względu na wysiłek, długi czas przygotowania i troskę związaną z tworzeniem Programu, nie pozwalamy na zwroty pieniędzy lub reklamacje. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Klient przyjmuje do wiadomości, że nie oferujemy zwrotów za żadną część płatności, za którykolwiek z naszego Programu i że nie zostaną Klientowi one zwrócone w żadnym momencie. Korzystając z i / lub kupując nasz Program, Klient rozumie i zgadza się, że sprzedaż jest ostateczna i nie zostaną zaakceptowane żadne zwroty.

3.3 Zastrzegamy sobie prawo do wycofania się z zamówienia, jeśli podana cena Programu jest nieprawidłowa z powodu nieprawidłowego działania systemu strony. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany cen oferowanych usług oraz do przeprowadzania i odwoływania wszystkich rodzajów kampanii promocyjnych.

3.3 Po wykonaniu usługi (tj. uzyskaniu dostępu do członkowskich części strony lub stron internetowych osób trzecich potrzebnych do wykonania usługi przez Klienta) Klient utraci prawo do odstąpienia od umowy i prawo reklamacji, na co Klient wyraża zgodę, dokonując zakupu.

3.4 Ponieważ nasz regulamin zwrotów i reklamacji jest jasno określony w tym regulaminie, na który Klient wyraża zgodę przed dokonaniem zakupu Programu/ów, nie tolerujemy ani nie akceptujemy żadnego rodzaju zagrożenia zwrotnego, ani obciążenia zwrotnego od operatora czy wystawcy karty kredytowej lub innej karty płatniczej użytej do płatności.

W przypadku, gdy otrzymamy zagrożenie związane z obciążeniem zwrotnym (chargeback) od wystawcy karty płatniczej po zakupie, zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia reklamacji i zgłoszenia incydentu wszystkim organizacjom oszustwa kredytowego lub innemu podmiotowi w celu dodania danych Klienta do ich bazy danych i umieszczenia Klienta na liście zaległych rachunków, które może mieć negatywny wpływ na wynik raportu kredytowego Klienta. Zgłoszone informacje obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, datę zamówienia, kwotę zamówienia i adres rozliczeniowy. Klient który zgłosi obciążenie zwrotne, który chcą zostać usunięty z bazy danych, może to uzyskać przez dokonanie zaległej płatności.

3.5 Nie ma zwrotów i reklamacji. Jakiekolwiek depozyty i płatności nie podlegają zwrotowi.

  1. Własność treści

4.1 Klient przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca jest właścicielem lub ma pozwolenie na korzystanie z wszystkich materiałów, warsztatów lub filmów, które mogą być wykorzystane tylko w ramach niniejszej umowy. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie tych materiałów wyłącznie do celów niniejszej umowy. Klient zgadza się nie kopiować, nie udostępniać, nie sprzedawać ani nie rozpowszechniać żadnego z tych materiałów.

4.2 Treści, wideo, nagrania głosowe i dźwiękowe, materiały szkoleniowe, grafika, zdjęcia, obrazy, informacje, materiały, dokumenty, dane, bazy danych i wszelkie inne informacje oraz własności intelektualne dostępne na stronie Sprzedawcy lub stronach, na których oferowany jest program i treści zawarte w wiadomościach e-mail wysyłanych do Klienta przez nas, a także wygląd i treść jest naszą własnością i / lub własnością naszych podmiotów stowarzyszonych, lub licencjodawców. O ile nie zaznaczono inaczej, są one chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej.

4.3 Jeśli Klient przegląda, kupuje lub uzyskuje dostęp do dowolnego Programu, lub jakiejkolwiek treści, zostaniesz uznany za naszego Licencjobiorcę. Aby uniknąć wątpliwości, Klient otrzymuje licencję wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek, ograniczony tylko do ciebie.

Oznacza to, że Klient może przeglądać, pobierać, drukować, wysyłać pocztą elektroniczną i używać jedną kopię poszczególnych stron Programu i treści wyłącznie do własnych celów osobistych. Klient nie może publikować, powielać, kopiować, sprzedawać, wyświetlać, rozpowszechniać wśród znajomych lub rodziny ani w żaden inny sposób wykorzystywać żadnych materiałów z Programu, lub treści, szczególnie w celach komercyjnych lub w jakikolwiek inny sposób, który zarabia pieniądze. Pobierając, drukując lub w inny sposób wykorzystując Program, lub treść do użytku osobistego, Klient w żaden sposób nie przejmuje praw własności do treści — jest to nadal nasza własność. Wszelkie powielanie lub nieuprawnione wykorzystanie jakichkolwiek materiałów znalezionych w Programie lub treści stanowi naruszenie.

4.5 Wszelkie prawa są przez nas zastrzeżone, włącznie z tymi, które nie zostały wyraźnie ustalone powyżej.

4.6 W przypadku nieautoryzowanego użycia, Klient zgadza się zapłacić karę umowną w wysokości pięcio (5) krotnej łącznej kwoty opłat zapłaconych za program lub co najmniej 5000 zł jeśli Klient nie zapłacił opłat za program. Jest to dodatkowa opłata do opłat sądowych, które Klient pokrywa. Jest to uzgodniona kara umowna za nieautoryzowane użycie.

  1. Dane przesłane przez Klienta

5.1. Publikując lub przesyłając jakiekolwiek materiały w trakcie programu, takie jak komentarze, posty, zdjęcia, projekty, grafiki, obrazy lub filmy, lub inne treści, Klient oświadcza, że jest właścicielem tych materiałów i mas co najmniej 18 lat stary. Klient udziela nam i wszystkim upoważnionym przez nas, nieograniczonej, nieodpłatnej, wieczystej, nieodwołalnej, nieograniczonej, ogólnoświatowej licencji na używanie, kopiowanie, modyfikowanie, przekazywanie, sprzedaż, wykorzystywanie, tworzenie dzieł pochodnych, dystrybucję i / lub publicznie wykorzystanie, lub wyświetlanie tych materiałów, w całości lub w części, w jakikolwiek sposób lub na dowolnym nośniku, obecnie lub w przyszłości, w dowolnym celu i Klient daje nam prawo do włączenia go do naszych obecnych lub przyszłych Programów i treści. Prawo to obejmuje przyznanie nam praw własności lub praw własności intelektualnej bez dalszego zezwolenia ze strony Klienta, lub odszkodowania od nas.